Obowiązek informacyjny zgodnie z ustawą o handlu elektronicznym: 

Heindl Handels GmbH

 

Twój kontakt: Lois Heindl

HEINDL HANDELS GMBH

Marc Aurel Str. 4/6/16 A-1010 Wiedeń

Österreich / Austria / Австрия

NIP: ATU62844300

Numer rejestracyjny firmy: 281963b

NIP: 140/9257

Telefon:  +43 01 9978066

Faks: +43 01 9978066 - 111

Telefon komórkowy: +43 664 1252682

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące tej witryny, wyślij e-mail na adres: info@heindl.or.at 

Porozmawiaj z komentarzami na adres: info.ru@heindl.or.at  

 

Copyright © 2018 HEINDL Trading GmbH

 

Austriackie prawo autorskie dotyczy wszystkich zdjęć, grafik, obrazów tła itp. dostępnych na tej stronie. Jakakolwiek dalsza publikacja, powielanie, przetwarzanie lub dalsze wykorzystywanie bez pisemnej zgody producenta jest zabronione bez wyjątku zgodnie z §74 ust.1 UrhG!  

   

Nota prawna

(Zastrzeżenie/Zastrzeżenie)

1. Treść oferty internetowej

Heindl Handels GmbH nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Heindl Handels GmbH dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa w zakresie część autora Wada istnieje.Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.  

 

2. Referencje i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do stron internetowych osób trzecich ("linki"), które leżą poza zakresem odpowiedzialności Heindl Handels GmbH, obowiązek odpowiedzialności wchodzi w życie tylko wtedy, gdy Heindl Handels GmbH jest świadomy treści i jest to technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić korzystanie w przypadku treści o charakterze bezprawnym. Dlatego Heindl Handels GmbH wyraźnie oświadcza, że odpowiednie strony, do których prowadzą linki, w momencie umieszczania linków były wolne od nielegalnych treści. Firma Heindl Handels GmbH nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt oraz na zawartość stron, do których prowadzą linki. Dlatego Heindl Handels GmbH dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszelkich treści na wszystkich powiązanych / połączonych stronach, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na naszej własnej stronie internetowej, a także wpisów osób trzecich w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której następuje odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.  

 

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Heindl Handels GmbH dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów użytych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafikę, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które stworzyła, lub korzystać z nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiedniego zarejestrowanego właściciela. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich wyłącznie na podstawie samej wzmianki! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samą Heindl Handels GmbH należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.  

 

4. Ważność niniejszego zastrzeżenia

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część strony internetowej, z której dokonano odniesienia do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, nie odpowiadają już lub nie w pełni odpowiadają obowiązującej sytuacji prawnej, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem ich treści i ważności